Access

By Train

Shinjuku to MatsumotoChuo East Line Limited Express Azusa: 2.5 hr
Take the Oito Line from Matsumoto Station to the nearest station
Shinjuku to Azumino (Hotaka)Chuo East Line Limited Express Azusa for Hakuba: 3.5 hr
Take the Oito Line from Hotaka Station to the nearest station
Nagoya to MatsumotoChuo West Line Limited Express Shinano: 2 hr
Take the Oito Line from Matsumoto Station to the nearest station
Tokyo to NaganoHokuriku Shinkansen: 1 hr 20 min
1 hr to Hakuba or Omachi from Nagano via bus
Take the Shinonoi Line from Nagano Station to the nearest station (Ikeda / Azumino)
Kanazawa to NaganoHokuriku Shinkansen: 1 hr 10 min
1 hr to Hakuba or Omachi from Nagano via bus
Take the Shinonoi Line from Nagano Station to the nearest station (Ikeda / Azumino)
JR Oito LineNearest Stations
Toyoshina, Hakuyacho, Hotaka,
Ariake, Shinano-Matsukawa, Azumi-Oiwake,
Shinano Omachi, Inao, or Hakuba
JR Shinonoi LineNearest Stations
Akashina or Tazawa

By Bus

Shinjuku to MatsumotoFor Matsumoto: 3 hr 10 min
Shinjuku to Azumino (Hotaka Sta.)For Hakuba: 3 hr 30 min
Shinjuku to MatsukawaFor Hakuba: 3 hr 40 min
Shinjuku to OmachiFor Hakuba: 3 hr 55 min
Shinjuku to HakubaFor Hakuba: 4 hr 30 min
Nagoya to MatsumotoFor Matsumoto: 3 hr 30 min
Osaka to MatsumotoFor Matsumoto: 5 hr 50 min
Kyoto to MatsumotoFor Matsumoto: 5 hr

By Car

From Tokyo via Azumino InterchangeAround 3 hr
Drive Chuo Expy and Nagano Expy and exit at Azumino Interchange. From there, 30 min to Omachi, 1 hr to Hakuba.
Drive Kan’etsu Expy and Joshin’etsu Expy and exit at Nagano Interchange. From there, 1 hr to Omachi or Hakuba.
From Nagoya via Azumino InterchangeAround 2 hr 50 min
Drive Chuo Expy and Nagano Expy and exit at Azumino Interchange. From there, 30 min to Omachi, 1 hr to Hakuba.
From KanazawaAround 2.5 hr
Drive Hokuriku Expy and exit at Itoigawa Interchange. From there, 50 min to Hakuba, 1 hr 20 min to Omachi.
Nagano Expy
Head for Itoigawa from Azumino Interchange
via Routes 147 & 148

Head for Matsumoto from Itoigawa Interchange
via Route 148

Joshin’etsu Expy
Head for Omachi from
Nagano Interchange
via Prefectural Route 31